תנאי שימוש

מבוא
www.talronbatt.co.il הוא האתר הרשמי חברת טלרון מצברים בע”מ מרח’ המעיין 7, מודיעין (להלן: “טלרון” או “החברה”), יבואנית מצברים ושמנים לרכב ולתעשייה של החברות varta, startup, mobil, champion, tab, inci gs yuasa, exide, sonnenschein, spe, u.s. battery. (להלן: “היצרנים”).

חלקים מהאתר ומתקנון זה מנוסחים בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, אך כל האמור בתקנון ובאתר מיועד לנשים וגברים כאחד .

הסכמה לתנאי השימוש
הנך נדרש לקרוא בעיון את תנאי השימוש להלן, לפני התחלת השימוש באתר זה. אם אינך מסכים לתנאי שימוש אילו, חדל מיד משימוש באתר או פנה אלינו כדי שנוכל לסייע לך בדרכים חלופיות לשביעות רצונך.

פרטיות והגנת מידע
טלרון מעריכה את הביקור באתר זה, כמו גם את ההתעניינות שלך במוצרים והשירותים המופיעים בו. דע, כי המידע האישי שלך שנאסף במהלך הביקור שלך באתר משמש לבדיקה ומדידת התעניינות לקוחות במוצרים ושירותים שונים שמעניקה החברה. מידע זה משמש רק את טלרון והחברות הקשורות אליה. המידע אינו נחשף או נמכר לצדדים שלישיים.

דע, כי אנו משתפים את הנתונים האישיים שלך בהסכמתך, כדי להשלים טרנזקציה או כדי לספק שירות שביקשת או אישרת. אנו גם משתפים נתונים עם חברות מסונפות וחברות בת ,עם ספקים הפועלים בשמנו; כאשר הדבר נדרש על-פי דין או בתגובה להליך משפטי; כדי להגן על הלקוחות שלנו; כדי להגן על קדושת חיים וכבוד האדם; כדי לשמור על אבטחת המוצרים שלנו; וכדי להגן על הזכויות והרכוש של היצרנים וטלרון , כמו גם על לקוחותינו.

המידע שנאסף מעובד על ידי המחשב. למשתמשים יש זכות לגשת, לשנות, לתקן ולמחוק את הנתונים האישיים שלהם. לשם כך, ניתן ליצור קשר עם קשרי לקוחות ב-leedu@talronbatt.co.il

בנוסף, חשוב לבקר בדף זה לעתים קרובות כדי לבדוק את העדכונים האחרונים במדיניות הפרטיות.

גרסה העדכנית ביותר של מדיניות הפרטיות זמינה תמיד בכתובת תנאי-שימוש /https://talronbatt.co.il

דיוק של התוכן והמידע המוצג באתר
האתר מוצע לציבור “כמות שהוא ( “As Is”).האתר בכללותו, לרבות כל התכנים המופיעים בו, מוצעים לציבור ולמשתמש כמות שהם ,כוונת החברה היא שהתוכן המופיע באתר יהיה נכון ומדויק ואולם, יתכן והתוכן אינו שלם ולחלופין יתכן ונפלו טעויות טכניות או אחרות בתוכן.
המידע באתר זה מיועד ללקוחות טלרון בישראל, וייתכן שלא יחול במדינות אחרות. החברה תעשה מאמצים סבירים על מנת להבטיח שהתכנים באתר זה יהיו מדויקים ומעודכנים, אך אינה לוקחת כל אחריות בגין תביעות או הפסדים כלשהם הנובעים מהסתמכותך על תוכן האתר. טלרון שומרת לעצמה את הזכות לשנות את מפרט המוצר בכל עת.

קניין רוחני
כל חומר המידע והמושגים באתר זה הם בבעלות ובכפוף לזכויות יוצרים וזכויות קניין רוחני אחרות טלרון של או של צד שלישי אשר העניק לחברה זכות שימוש בהם, והשימוש בהם על-ידך הינו אסור ללא קבלת רשות מפורשת מראש ובכתב מטלרון.

אינך מורשה לשנות או לנסות לשנות כל מידע, חומר או מושגים באתר האינטרנט או באתר זה או לגשת לאתר זה או להשתמש בו, אלא לצורך שימוש לגיטימי בשירותים המוצעים באתר זה.

כל המידע, כולל אפשרויות הורדות הרקע המוצגים באתר כפופים לזכויות יוצרים על פי החוק. כל הזכויות שמורות. המבקרים באתר מוזמנים להוריד כל חומר הכלול בו לשימוש אישי בלבד ולא מסחרי, כל עוד כל זכויות היוצרים או זכויות אחרות אינן נפגעות או משתנות. אין לשכפל, להפיץ, להעביר או להשתמש בכל תוכן של האתר למטרות שלא לשימוש אישי או מטרות מסחריות, מבלי לקבל תחילה את הסכמתם בכתב של היצרנים וטלרון.

כל הסימנים המסחריים, השמות והסמלים המשמשים את האתרים הם בבעלות היצרנים וטלרון (אלא אם כן צוין אחרת). השימוש באתר אינו מאפשר להפר זכויות אלה או את זכויותיהם של צדדים שלישיים אשר עשויים להתקיים בחומר הכלול באתר. למען הסר ספק, אין באמור בכדי להעניק רישיון במפורש או במרומז בתוך או כתוצאה מהשימוש באתר זה.

דיוור ישיר
בהצטרפות וברישום לאפשרות ליצור קשר תבקש למסור כתובת דואר אלקטרוני שתשמש את טלרון לצורך משלוח הודעות ועדכונים. בנוסף תתבקש ליתן הסכמה לקבלת דיוורים ודברי פרסומת מאת טלרון ו/או מטעמה, ובכלל זה הטבות, מבצעים והנחות שמוצעים על ידי טלרון ו/או מטעם צדדים שלישיים. מובהר כי ניתן בכל עת להקליד על כפתור הסרה בתחתית הדיוורים לצורך הפסקת קבלת דיוורים כאמור.

הגבלת שימוש
האתר מוגן תחת הדין הישראלי והדין הבינלאומי הרלבנטי.
תנאי שימוש אלו, אינם מעניקים זכויות ו/או רישיון לעריכת שינויים ו/או התאמות באתר ו/או בתכניו.
חל איסור על שימוש לא חוקי ו/או המנוגד לתנאי שימוש אלה וכלל לעקוף, לשנות, להתערב או לסכל רכיבי בטיחות שמגינים על החומרה ו/או התוכנות הנלוות ו/או תוכן דיגיטל באתר.
החברה רשאית, בכל עת, להגביל או להשעות, באופן זמני או קבוע, את הגישה שלך לאתר במקרה של הפרה כלשהי של הוראות שימוש אלו וזאת, מבלי לפגוע בזכויות אחרות של החברה, או במקרה של בעיות טכניות הקשורות לתשתית שהוקמה כדי לאפשר את ההשקה והפעילות של האתר.

חוק וסמכות שיפוט
אתר זה נוצר, והוא מופעל, על פי חוקי מדינת ישראל. בקביעת כל המחלוקות ביחס לאתר יחולו חוקי מדינת ישראל ולבתי המשפט במחוז תל –אביב שלה תהיה סמכות שיפוט בלעדית, ושם יהיה מקום השיפוט הייחודי.
אם וככל שיקבע בית משפט מוסמך (לרבות בית דין או טריבונל שיפוטי אחר) כי הוראה מהוראות תנאי שימוש אלה היא בלתי חוקית ו/או בלתי תקפה, אזי לא יבטל הדבר את יתר הוראות תנאי השימוש ותקפותם, למעט אותה הוראה שבוטלה ו/או צומצמה על ידי בית המשפט כאמור.

שונות
אין להסתמך על הדיוק או השלמות של התוכן של אתרים אלה והיצרנים וטלרון אינם מעניקים אחריות או מצגים בנוגע לשימוש בחומר באתרים אלה, במונחים של נכונות, דיוק, אמינות או בכל באופן אחר. החומר באתרים אלה יכול לכלול אי דיוקים טכניים, שגיאות דפוס, עדכון עדכונים או הוספת תוכן והיצרנים וטלרון עשויים לבצע שינויים או שיפורים בכל עת.

באתר זה ניתן לצפות בכל מקום בעולם, אך הינו מיועד לשימוש במדינת ישראל בלבד. היצרנים וטלרון אינם מתחייבים שהחומרים הללו מתאימים או זמינים לשימוש במקומות אחרים.

היצרנים וטלרון או כל אדם או חברה אחרים שהיו מעורבים ביצירת אתרים אלה או באחזקתם לא יהיו אחראים לכל נזק ישיר, עקיף, מקרי, תוצאתי או אחר הנובע מגישה או משימוש באתרי אינטרנט אלה או בכל אחד מהם את המידע הכלול בהם.

היצרנים וטלרון לא יהיו אחראים לכל נזק שייגרם או לכל נזק שייגרם למשתמשים באתר אינטרנט זה כתוצאה מווירוסים או פריטים אחרים בעלי אופי הרסני אשר עלולים להדביק ציוד מחשב או רכוש אחר כתוצאה משימוש באתר זה או הורדת כל התוכן שלהם.

אנו עשויים לכלול באתר קישורים לאתרי אינטרנט אחרים שעשויים לעניין אותך. היצרנים וטלרון אינם אחראים לתוכן של כל אתר אינטרנט אשר מקושר באופן אלקטרוני לאתר זה.

תנאים אלה עשויים להשתנות בכל עת ללא הודעה מראש מאתנו.